วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รณรงค์ ไข้เลือดออก ซ.นาคนิวาส 2

นโยบายมหานครปลอดภัย ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

          นางสาวจรวย มัฆะเนมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดพร้าว

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ศุนย์บริการสาธารณะสุข 66

(ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม)  และเจ้าหน้าที่ ร.1 พัน.2 รอ. ออกรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกโดยการประชาสัมพันธ์ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย แจกทรายฆ่าลูกน้ำยุงลาย

โลชั่นทากันยุง พร้อมทั้งพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย ณ ชุมชนในบริเวณซอยนาคนิวาส 2

(7 ต.ค. 58)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น