วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

รณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์

หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาถิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ 66 ประธานคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านมหาลาภ และเจ้าหน้าที่ทหาร รณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ และพ่นหมอกควันกำจัดยุง ณ ชุมชนหมูบ้านมหาลาภ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น