วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สัปดาห์รณรงค์ฆ่ายุงลาย

      ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับหน่วยควบคุมสัตว์นำโรค คู้บอน และศูนย์ฯ 66 ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนอมรพันธ์ 9 เนื่องในสัปดาห์ฆ่ายุงลาย


              ช่วงบ่าย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานพบายาล โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เนื่องในสัปดาห์ ฆ่ายุงลาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น