วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พิธีเปิด" โครงการลาดพร้าวร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก"

นโยบายมหานครความปลอดภัย นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานเปิดการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร “เขตลาดพร้าวรวมใจต้านภัยไข้เลือดออก” โดยเชิญหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน บริษัท ห้างร้าน มาร่วมกันกับข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตลาดพร้าว และปล่อยแถวรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ถูกต้อง ในงานมีการแจกยากันยุง ทรายอะเบท ให้กรรมการชุมชนไปให้ยังลูกบ้าน และมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ที่แท้จริงในการดูแลตนเองและป้องกันการเป็นไข้เลือดออก เมื่อเช้าที่ผ่านมา
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น